Disclaimer

Privacyverklaring

 
1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van connect+match Gerlinde Fenske e.K. (‘connect+match´) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. De privacyverklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.connectandmatch.net bezoekt.

1.3. connect+match gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. connect+match houdt zich daar bij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Beheer & Verwerkingsverantwoordelijke
De website www.connectandmatch.net staat onder beheer van connect+match Gerlinde Fenske e.K.. De contactgegevens zijn:
connect+match Gerlinde Fenske e.K. (hierna connect+match)
Gryphiusstr. 12
22299 Hamburg
Duitsland
Tel. +49 (0)40 41260296
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is connect+match Gerlinde Fenske e.K.

3. Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van onze website kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan u kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als op passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt.
Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onder punt 2 van deze privacy statement. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

4. Informatieaanvragen
Indien u een informatie- of offerteaanvraag bij ons doet, dan slaan wij de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw informatie- of offerteaanvraag. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw informatieaanvraag.

5. E-mail
Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.
 
6. Verstrekking aan derden
Wij verstrekken de door u aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

7. Gebruik van cookies
Wij maken op onze website gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze technisch noodzakelijke cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
Ook kunt u cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

8. Websites van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Uw rechten
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens:
Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of er over u persoonsgegevens worden verwerkt; Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing;
Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden.

10. Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

11. Vragen
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan (via e-mail of per post):

connect+match Gerlinde Fenske e.K.
Gryphiusstr. 12
22299 Hamburg (Duitsland)
Tel. +49 (0)40 41260296
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

12. Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS
Onze website bevat tools van in de VS gevestigde bedrijven. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen u erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.
 
13. Google Maps
Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Met behulp van deze service kunt u onze locatie zien en het gemakkelijker maken om er te komen.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google bij het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de Google Maps-webservice volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
 

We gebruiken een 2-klik-oplossing op onze website die alleen een verbinding met Google tot stand brengt als u op de link "Akkoord, Google Maps laden" klikt en deze functie activeert. Zonder op deze link te klikken, is er geen verbinding met Google, geen overdracht van uw gegevens en geen weergave van de kaart. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze website en om ons bedrijf vindbaar te maken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u hier bekijken, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de Google-website ("Google Privacy Policy"): hier

Door deze website te gebruiken en de JavaScript-functie niet te deactiveren, verklaart u uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de gegevensbeschermingskwesties en dat u instemt met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.